Välkommen!

Jag heter Bengt-Göran Fast och arbetar som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut med korttidsterapi som specialité. Jag är van att behandla vanligt förekommande besvär som ångesttillstånd, depressioner, fobier, posttraumatiska tillstånd och psykosomatiska störningar. 

I mitt psykoterapeutiska arbete använder jag mig av en bred repertoar av forskningsmässigt väl förankrade metoder såsom psykodynamisk korttidsterapi, hypnosterapi och kognitiv beteende terapi (KBT) m.fl

Jag har även en mångårig erfarenhet som lärare och handledare i psykoterapi  bl.a som tidigare universitetslektor vid Göteborgs Universitet.

Jag tar emot patienter för psykologisk behandling samt undervisnings-och coachinguppdrag.